Dne 01.11.2020

Bylo započato s přípravnými pozemními pracemi